ผอ.สพม.ตาก ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ผอ.สพม.ตาก ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

13 พฤศจิกายน 2566

นายสุทัศน์ ศรีดาเดช  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและเป็นกำลังใจในการขับเคลื่อน

การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป