โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม : ร่วมเเข่งขันมหกรรมทางวิชการ การแข่งขันต่อคำศัพท์และสมการ ระดับประเทศ

วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นางทองเพียร วาทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเเม่ปะวิทยาคม มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ จั้วกี่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียน ได้เเก่ นายสุทธิพงษ์ แก้วคำ นางสาวสุชาวดี เดชดุษณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 นางสาวกัลยา แสงม้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และนางสาวจิราภา แซ่กือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ร่วมเเข่งขันมหกรรมทางวิชการ การแข่งขันต่อคำศัพท์และสมการ ระดับประเทศ Supreme KST Thailand Logic Games 2023 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก