การสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพนักดับเพลิง

ดร.มนตรี   ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” มอบเกียรติบัตรและกล่าวขอบคุณ  ส.อ.โกมินทร์  จันทร์เทศ เจ้าพนักงานป้องกัน    และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ที่มาสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับอาชีพ       นักดับเพลิง ให้กับนักเรียน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”