โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม : รางวัลเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566 ระดับยอดเยี่ยม

นางทองเพียร วาทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเเม่ปะวิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับ นางสาวสุนิสา อุดเป็งเครือ นางสาวนงนุช เเสงอะโณ นายเกรียงศักดิ์ จั้วกี่ เเละนางสาวกันต์ฤทัย ไชยชนะ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รางวัลเป็นผู้มีผลงานการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566 ระดับยอดเยี่ยม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ณ โรงเรียนเเม่ปะวิทยาคม