ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการ

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก จัดประชุมคณะกรรมการร่าง TOR คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการ ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก