โรงเรียนตากพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด PRIME MINISTER’S AWARD FOR HEALTH PROMOTION INNOVATION 2023

ขอแสดงความยินดีกับ
1.นางสาวอุมากร หลอมทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
2.นางสาวเมญาวี เคนดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
3.นางสาวสุชานันท์ ตุ้ยนะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ครูที่ปรึกษา ดร.ภูมิ ประยูรโภคราช
ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” รับโล่และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 60,000 บาท
จาก นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตัวแทนนายกรัฐมนตรี
ในการประกวด PRIME MINISTER’S AWARD FOR HEALTH PROMOTION INNOVATION 2023
นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ในระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-206 ชั้น 2 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี