พิธีเปิดห้องพิพิธภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนตากพิทยาคม

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดห้องพิพิธภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนตากพิทยาคม ซึ่งห้องพิพิธภัณฑ์นี้เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติความเป็นมา คุณความดี รวมถึงการจัดการศึกษา ผู้บริหาร ครู และศิษย์เก่าที่ควรแก่การจัดแสดงให้ปรากฏเป็นเกียรติประวัติของโรงเรียน โดยชมรมครูเก่าตากพิทยาคมเป็นผู้รวบรวมข้อมูลหลักฐานและสิ่งของต่าง ๆ จากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนหลายฝ่าย จำแนกการนำเสนออย่างเป็นระบบระเบียบและมีรูปแบบที่สวยงามสมศักดิ์ศรีโรงเรียนประจำจังหวัด ณ ห้องพิพิธภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนตากพิทยาคม อาคารตากสิน โรงเรียนตากพิทยาคม