ร่วมเสวนาระหว่างประเทศ ภายใต้หัวข้อ การบริหารการศึกษา เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ( Educational Administration Exchange Forum: Educational for More Opportunities to Thrive)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา พร้อมด้วย นางสาวพิชญาภรณ์ ฮวบน้อย ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ ร่วมเสวนาระหว่างประเทศ ภายใต้หัวข้อ การบริหารการศึกษา เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ( Educational Administration Exchange Forum: Educational for More Opportunities to Thrive)
ร่วมกับสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และศูนย์วิจัยลดความเหลื่อมล้ำเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยมี ประเทศ ฟิลิปปินส์ พม่า จีน และไทย เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้