Open House เปิดบ้านนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผดุงปัญญา

นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตากร่วมเป็นเกียรติในพิธี เปิดกิจกรรม Open House เปิดบ้านนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงเรียนผดุงปัญญา โดยมี นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธาน