หนี้สินครู

9 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก มอบหมายให้ นายจักรรินทร์ แจ่มใส รอง ผอ.สพม.ตาก และ กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม