กิจกรรม open house เปิดบ้านเฮา หื้อเปี้ยนมากอย ย้อนฮอยอดีต

นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก มอบหมายให้ นายชยุต นามอยู่ รอง ผอ.สพม.ตาก ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เปิดกิจกรรม open house เปิดบ้านเฮา หื้อเปี้ยนมากอย ย้อนฮอยอดีต ณ โรงเรียนบ้านตาก”ประชาวิทยาคาร”

Leave a comment