นำตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ประจำปี 2567 เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ระดับภาคเหนือ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ดร.ภูธนภัส  พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม มอบหมายให้นางสาวณัฐธิดา ทิอุด รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวศิวพร  แพทย์ขิม หัวหน้าโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนตากพิทยาคม  และตัวแทนคณะครูโรงเรียนตากพิทยาคม นำตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (ระดับจังหวัด) โรงเรียนตากพิทยาคม ประจำปี 2567  จำนวน 5 คน เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ระดับภาคเหนือ เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภาคเข้าแข่งขันระดับประเทศ  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

 

ผลการประกวด ปรากฏว่า นายนิธิโชติ อิ่มแสง (น้องเก้า) 1 ใน 4 คน
เป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าสู่รอบระดับประเทศ
To be number one idol14