เข้าร่วมพิธี มอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธี