ประชุมผู้บริหาร สพม.ตาก ครัั้งที่ 2/2567

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสพม.ตาก ครั้งที่ 2/2567 พร้อมด้วยนายชยุต นามอยู่/นายจักรรินทร์ แจ่มใส รองผอ.สพม.ตาก ผู้บริหาร สถานศึกษา ผอ.กลุ่มและบุคลากร เข้าร่วมการประชุม ณ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม