ต้อนรับบุคลากรใหม่

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก มอบหมายให้นายชยุต นามอยู่ รอง ผอ.สพม.ตาก และบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับบุคลากรใหม่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และกลุ่มนโยบายและแผนณ ห้องประชุมออมทรัพย์สามัญชั้น 2 สพม.ตาก