ประเมินโรงเรียนพระรราชทาน โรงเรียนสรรพวิทยาคม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๗ ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม