💉ผู้ว่าตาก ให้กำลังใจครูฉีดวัคซีนโควิด

ผู้ว่าตาก ให้กำลังใจครูฉีดวัคซีนโควิด
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากและภรรยา พร้อมด้วย นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เดินทางมาให้กำลังใจกับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก ที่ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ตามนโยบายของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดตาก