โรงเรียนสามเงาวิทยาคม : กิจกรรมมอบความห่วงใย นำความปลอดภัยสู่นักเรียน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ ร.ต. วิโรจน์ ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคมนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม “มอบความห่วงใย นำความปลอดภัยสู่นักเรียน” ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย และกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานของนักเรียนในโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า เขื่อนภูมิพล อีกทั้ง เป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและตอบแทนให้แก่สังคมได้เกิดความตระหนักด้านความปลอดภัยผ่านการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ร่วมกัน