โรงเรียนสรรพวิทยาคม : คว้าแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์ Maker Robotics Challenge ๒๐๒๔ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ