โรงเรียนสามเงาวิทยาคม: กิจกรรม 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม กล่าวให้โอวาท และให้ความรู้ เรื่องของวันงดสูบบุหรี่โลกกับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสามเงาวิทยาคม เพื่อชี้ให้เห็นถึงโทษที่เกิดกับผู้สูบ และคำขวัญ วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2567 พร้อมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียน แก่นักเรียน