ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.ตากครั้งที่ 5/2567 ณ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.ตาก ครั้งที่ 5/2567 พร้อมด้วยนายชยุต นามอยู่ นายจักรรินทร์ แจ่มใส รองผอ.สพม.ตาก ผู้บริหาร สถานศึกษา ผอ.กลุ่มและบุคลากร เข้าร่วมการประชุม ณ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”