ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรียน 216 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย นายชยุต นามอยู่ นายจักรรินทร์ แจ่มใส รอง ผอ.สพม.ตาก และคณะ ลงพื้นที่ติดตาม การก่อสร้างอาคารเรียน 216 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ของโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” นำโดย นายมนตรี ใยระย้า ผอ.รร.บ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” และคณะครู