อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และ SPM.Tak Young Reporter ปี3”

วันที่ 29 กรกฎาคม 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก มอบหมายให้ นายชยุต นามอยู่ รอง ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และ SPM.Tak Young Reporter ปี3” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักทฤษฎีและแนวคิดการสื่อสาร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก