วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก มอบหมายให้ นายจักรรินทร์ แจ่มใส รองผอ.สพม.ตาก และบุคลากรกลุ่มสงเสริมการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนตากพิทยาคม