โรงเรียนสรรพวิทยาคม : จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสีอแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗