งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา มอบหมายให้ กลุ่มบริหารทั่วไปนำโดยดร.ชานนท์ คำปิวทา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูนักเรียน To Be Number One Idol และสภานักเรียน เข้าร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชน อุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา” ณ หอประชุมจังหวัดตาก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตาก