นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 จังหวัดตาก รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.อานนท์ ชลธีระเสถียร หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 จังหวัดตาก รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ
พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก