ประชุมให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการจัดทำข้อมูลคัดกรองนักเรียน โปรแกรม Scan Tool Version 4.0 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศีกษาตาก เป็นประธานการประชุมให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการจัดทำข้อมูลคัดกรองนักเรียน โปรแกรม Scan Tool Version 4.0 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนางวราภรณ์ เอมเปีย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.สุโขทัย และ นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เป็นวิทยากร