สพม.ตาก ประชุมหารือ สอบถามความสมัครใจครูแอน ครูวัลย์ เพื่อบรรจุครูตามคำพิพากษาคดีปกครอง

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เป็นประธานการประชุม เรื่อง พิจารณาการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามข้อมูลตำแหน่งที่ว่าง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ตามคำพิพากษาคดีปกครอง กรณีของนางสาววนาลี ทุนมาก และนางสาวนิราวัลย์ เชื้อบุญมี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนางสาววนาลี ทุนมาก (ครูแอน) และนางสาวนิราวัลย์ เชื้อบุญมี (ครูวัลย์) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก