สพม.ตาก ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ITA Online) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Google Meet) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก