สพม.ตาก ประชุมหารือการบรรจุ ครูแอนครูวัลย์ เป็นครูผู้ช่วย ตามคำพิพากษาของศาลปกครอง

วันที่ 8 กันยายน 2564 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก นายวัลลภ เอี่ยมมะตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง ประชุมประชุมหารือ เรื่องแนวทางการบรรจุครูผู้ช่วย ตามคำพิพากษาปกครอง กรณีของ นางสาววนาลี ทุนมาก (ครูแอน) และนางสาวนิราวัลย์ เชื้อบุญ (ครูวัลย์) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก