นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วย นายวินัย เมฆหมอก นายสมคิด มาหล้า และ ดร.อรชร มาจันทร์ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ร่วมมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี

วันที่ 8 กันยายน 2564 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วย นายวินัย เมฆหมอก นายสมคิด มาหล้า และ ดร.อรชร มาจันทร์ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ร่วมมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี ในโอกาสที่ ดร.อวยชัย ศรีตระกูล เข้ารับตำแหน่ง ผอ.สพม.ตาก และ นายวัลลภ เอี่ยมมะ เข้ารับตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.ตาก ณ สพม.ตาก