ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก จำกัด พร้อมด้วยนายรังสิทธิ์ ชัยแก้ว ประธานกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการ เข้ามอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก จำกัด พร้อมด้วยนายรังสิทธิ์ ชัยแก้ว ประธานกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการ เข้ามอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี ในโอกาสที่ ดร.อวยชัย ศรีตระกูล เข้ารับตำแหน่ง ผอ.สพม.ตาก และนายวัลลภ เอี่ยมมะ เข้ารับตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.ตาก ในการนี้ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิด และความร่วมมมือในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดตากด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก