คลิปข่าว : ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ผอ. สุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564