สพม.ตาก ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนผดุงปัญญา หลังประสบเหตุน้ำท่วม

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย นายวัลลภ เอี่ยมมะ รอง ผอ.สพม.ตาก ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนผดุงปัญญา อ.เมือง จ.ตาก หลังจากประสบเหตุน้ำท่วม เนื่องจากเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมง และการระบายน้ำไม่ทัน ทำให้เกิดน้ำท่วมสูงในบริเวณหน้าโรงเรียน สนามฟุตบอล อาคารเรียน สำนักงาน หอพักนอนนักเรียน และบ้านพักครู  ในการนี้ ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก ได้ให้กำลังใจ ดูสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางในการช่วยเหลือในลำดับต่อไป