ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เข้าพบ นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

วันที่ 13 กันยายน 2564 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เข้าพบ นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อแนะนำตัวเนื่องจากเข้ารับตำแหน่งใหม่ และปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด