ประชุมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

วันที่ 14 กันยายน 2564 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เพื่อปรึกษาหารือการบริหารจัดการสำนักงาน ภารกิจกลุ่มงาน และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก