ผอ.สพม.ตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแม่กุวิทยาคม

วันที่ 17 กันยายน 2564 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแม่กุวิทยาคม เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับบริบท ของโรงเรียน โดยให้โรงเรียนมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนสอน เพื่อส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ และทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตของผู้เรียน โดยมีนางสาวลาวัลย์ เกติมา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ