ผอ.สพม.ตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพบพระวิทยาคม

วันที่ 17 กันยายน 2564 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพบพระวิทยาคม อ.พบพระ จ.ตาก เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน โดยให้โรงเรียนมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนสอน เพื่อส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ และทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตของผู้เรียน โดยมี นายวิเชษ เย็นฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม นางสาวลาวัลย์ เกติมา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ