สพม.ตาก จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 22 กันยายน 2564 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สถานศึกษา ในสังกัด สพม.ตาก ครั้งที่ 3/2564 พร้อมด้วยนายวัลลภ เอี่ยมมะ รอง ผอ.สพม.ตาก และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยมอบจุดเน้นให้กับสถานศึกษา แนวทางการพัฒนาผู้บริหารและครู ว.PA การส่งเสริมให้โอกาสเด็กด้อยโอกาส การพัฒนานวัตกรรมการสอนของครูความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาการศึกษา และการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนตามมาตรการสาธารณสุข ณ ห้องประชุมอาคาร 115 ปี โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก