นายวัลลภ เอี่ยมมะ รอง ผอ.สพม.ตาก เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ รูปแบบออนไลน์

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายวัลลภ เอี่ยมมะ รอง ผอ.สพม.ตาก เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รูปแบบออนไลน์ ซึ่งประเมินด้านการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้มีมาตรฐานทางวิชาชีพนักบริหารการศึกษาอย่างมืออาชีพ ณ สตูดิ

โอ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อ.เมือง จ.ตาก