การอบรม การตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆ By.สพม.ตาก

วันที่ 28 กันยายน 2564 สพม.ตาก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆ By สพม.ตาก” ให้กับครูวิชาการ และครูประชาสัมพันธ์ ในสังกัด และบุคคลภายนอกที่ให้ความสนใจ ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ โดยหลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย การตัดต่อคลิปวิดีโอ ด้วยมือถือ โปรแกรม Kine Master และการตัดต่อคลิปวิดีโอ ด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Adobe Premiere Pro การออกแบบอินโฟกราฟิก โดย CanVa ในการนี้ได้รับเกียรติ จาก นายอวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก และนายวัลลภ เอี่ยมมะ เป็นประธานพิธีเปิด และกล่าวปิดการอบรม ณ สพม.ตาก