สพม.ตาก ประชุมร่วมกับ สสจ.ตาก

วันที่ 30 กันยายน 2564 นายอวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เข้าพบ นพ.วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เพื่อประชุมหารือแนวทางในการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนในสังกัด และมาตรการในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก