มุทิตา กษิณาลัย สานสายใย สพม.ตาก

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ร่วมกับ สหวิทยาเขต ลุ่มน้ำปิง , วัง และเมย จัดงานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ มุทิตา  กษิณาลัย สานสายใย  สพม.ตาก โดยมีนายอวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการ สพม.ตาก เป็นประธานพิธี กล่าวมุทิตาจิต และมอบเกียรติบัตร พร้อมรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นที่ระลึกให้แก่ ผู้บริหาร ครู และลูกจ้าง จำนวน 23 คน ณ อาคารกาญจนาภิเษก โรงเรียนตากพิทยาคม

ทั้งนี้ได้มอบ “ชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf” ให้กับโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม โรงเรียนโมโกรวิทยาคม โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม และโรงเรียนด่านแม่ระเมาวิทยาคม เพื่อใช้ในการเรียนรู้ในสถานการณ์  covid-19 ด้วย

 

ดูภาพเพิ่มเติ่มได้ที่ FB สพม.ตาก