สพม.ตาก ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน จังหวัดตาก

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายอวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน จังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และหน่วยงานทางการศึกษา
โดยในที่ประชุมกำหนดให้นักเรียนอายุ 12-18 ปี ในจังหวัดตาก ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer ได้ที่แอพพลิเคชั่น http://covid.takpho.go.th/vaccine.html ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนการฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงและคลอบคลุมต่อไป