สพม.ตาก ประสาน อบจ.ตาก พัฒนาอาคารสถานที่

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายอวยชัย ศรีตระกูล เข้าพบ นายวรวุฒิ จิโน ผอ.สำนักการช่าง อบจ.ตาก เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องการพัฒนาอาคารสถานที่ การดำเนินการออกแบบจัดทำห้องประชุม ของสำนักงาน โดยได้รับความร่วมมือและคำแนะนำเป็นอย่างดี ณ อบจ.ตาก