ผอ.สพม.ตาก ได้เชิญชวนให้ประธานอาชีวศึกษา เข้าร่วมก่อตั้งโครงการ “ เมืองแห่งนวัตกรรมจังหวัดตาก”

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เข้าพบ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เพื่อปรึกษาหารือ แนวทางความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนมัธยมศึกษา กับวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดตาก ตามนโยบาย “ห้องเรียนอาชีพ” ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในโอกาสนี้ ผอ.สพม.ตาก ได้เชิญชวนให้ประธานอาชีวศึกษา เข้าร่วมก่อตั้งโครงการ “ เมืองแห่งนวัตกรรมจังหวัดตาก” ซึ่งทางอาชีวศึกษายินดีร่วมเป็นกรรมการ ก่อตั้งในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน