การเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโรคโควิด 19 ในนักเรียน อ.ท่าสองยาง อ.แม่ระมาด อ.แม่สอด จ.ตาก

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโรคโควิด 19 ในนักเรียน โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม อ.แม่ระมาด และโรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมี นายวัลลภ เอี่ยมมะ รอง ผอ.สพม.ตาก ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ให้การต้อนรับ