ผอ.สพม.ตาก ลงพื้นที่โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ให้กำลังใจสู้ภัย covid-19 และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายอวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม อ.วังเจ้า จ.ตาก เนื่องจากสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19 ที่ระบาดในพื้นที่อย่างรุนแรง โดยได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้บริหาร และคณะครูในโรงเรียน ในด้านการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบที่เหมาะสมกับโรงเรียน ทั้งนี้ได้ชื่นชมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งสามารถใช้ได้อย่างหลากหลาย และให้กำลังใจครูนะกเรียนให้หายการติดเชื้อ covid-19 ในเร็ววันด้วย