ผอ.สพม.ตาก ลงพื้นที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เพื่อเยี่ยมบ้านครู นักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

12 ตุลาคม 2564 นายอวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก นางสุภัทร เงินดี ผอ.โรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เพื่อเยี่ยมบ้านครู นักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งร้ายแรงในรอบ 100 ปี ของ อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยได้ร่วมกับ นายสาโรช เกตุสาคร ผอ.และคณะครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม มอบสิ่งของจำเป็น และเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น ในการนี้ได้ชื่นชมนักเรียนพักนอนที่ได้มีจิตอาสา ออกช่วยเหลือชาวบ้าน จนได้รับคำชื่นชมและคำขอบคุณตลอดเส้นทางของการเยี่ยมบ้าน ซึ่งเป็นกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนในการทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมต่อไป
ภาพ:พีระพล อยู่รัศมี